Animeto

  • Okullar İÇİN 3D ve 4D Sinema

Aşama 1-Senaryo, Storyboard, Tasarımlar

Senaryo;

Filmin geçtiği mekanlar, animasyonlar kişilerin durum ve konumları, kamera ve daha birçok şey hakkında bilgi verir. Aşağıda koridor sahnesinin başlangıcı için yazılmış senaryodan bir örneği görebilirsiniz.

Storyboard

Senaryonun yorumlanarak kağıda aktarılması, sürenin belirlenmesi (animatik yapılarak) ve 3d animatörler için görsel bir taslak oluşturması bakımından çok önemlidir. Aşağıda koridor giriş sahnesine ait storyboard örneği görülmektedir.

Tasarımlar

Bir kısmı storyboard’tan önce bir kısmı da storyboard aşamasında yapılır. Tasarımlar karakter veya mekanların yani tüm nesnelerin önceden planlanması ve görsel olarak aktarılmasıdır. Tabii bu bazen basit bir karalama, bazen çok detaylı renklendirilmiş ve tüm işlevleri belirlenmiş bir obje, bazen de bir maket olabilir. Aşağıda koridor ve hücre için tasarım örneği bulunmaktadır. Bu tasarım daha sonra mekanın karakteristik özellikleri dikkate alınarak renklendirilmiş ve detaylandırılmıştır.

Aşama 2-Sahne Tasarımları, Modelleme

Modelleme;

Modelleme, bilgisayar üzerinde heykeltraşlık yapmak olarak da düşünülebilir. Sanal malzeme alınır ve modelleme yazılımının sanal araçları kullanılarak üç boyutlu cizimler oluşturulur. Model tamamlandığında etrafına bir sanal kamera koyup etrafında dolaşılabilir. Ama modelin film içinde kullanılması için üzerinde daha birçok işlem yapılması gerekir. Modellemeyi oranlama, arkasından kaplamaların oluşturulması izler. Kaplama modelin yüzey dokusunun ve renklerinin belirlenmesi ve modele uygulanması işlemidir. Kaplama tek renkten oluşan basit bir boyama işlemi olabileceği gibi, karmaşık renk ve dokular içerebilir.

Sahne Tasarımları

Oluşturulan bir veya çoğunlukla daha fazla model bir araya uygun şekilde getirilerek sahneler oluşturulur. Sahneler tasarımcı ve modelcinin özel olarak birlikte çalışmaları ile son halini alır. Denemeler yapmak gereklidir. Çünkü sahnenin boyutları ve olayın geçeceği kısımlar animatörü veya kamerayı sınırlayabilir. Senaryo ile birebir bağlantılıdır ve ilk aşamada taslak modellerle basit sahneler oluşturmak, hatta kameralar ile planların belirlenmesi çok faydalıdır.

Aşama 3-Işıklandırma

Işıklandırma;

Zorlu ve tecrübe gerektiren bir iştir. Birincisi render süresini doğrudan etkiler ve çok küçük değişiklikler süreyi çok uzatabilir. Yapılacak büyük bir 3d film içinse render süresi çok daha önem kazanır. (filmin bir karesinde 25 resim olduğu ve bir filmin onbinlerce kareden oluştuğu düşünülürse render süresi film projesinin bitiş zamanını önemli ölçüde etkiler) Global illumination (GI) günümüzde mükemmele yakın sonuçlar verse de render süresinin uzun olmasından dolayı hala büyük animasyonlar için kullanım alanları azdır ve cesaret gerektirir. O yüzden bu filmde GI aydınlatmasının kalitesini taklit edecek çok fazla ışığın ustaca yerleştirilmesi gerekti. Bu sahnede 50′ye yakın local ve genel konumlandırılmış ışık kullanıldı.

Aşama 4- Karakterler ve Animasyon

Karakterlerin Yerleştirilmesi ve Animasyonu;

Karakterler sahneye uygun bir şekilde yerleştirilirler.